Home Organisatie Onderwijs Ouders Nieuws Contact
Alle rechten voorbehouden © OBS De Tandem 2023
OBS De Tandem - Roden
OBS DE TANDEM Klimop 2 9301 PK Roden 050 50 171 72 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl

Oudervereniging (O.V.)

De oudervereniging verzorgt veel activiteiten rondom de schoolorganisatie, zoals b.v. de verkeersouders, het Safari team, de Rodermarktactiviteiten en schoolfestiviteiten zoals: het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasactiviteiten, de ouderavonden, de afscheidsavond voor groep 8 en de laatste schooldag. Daarnaast werkt ze samen met het team bij het organiseren van de tweejaarlijkse themafeesten. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €22,50 per leerling. Ook de bijdrage voor de schoolreizen wordt geïnd door de penningmeester van de oudervereniging. Kinderen die later op school komen betalen 1/10 deel van de ouderbijdrage, voor iedere maand van het schooljaar dat ze nog op school zitten. De oudervereniging bestaat uit: - Annemieke Schuiling - Folkert van der Wal - Marije de Vink - Tanja Buring - Arjan van der Velde - Anita Hut - Angelique van Kernebeek - Nathalie Bueving​ Het e-mailadres van de ov is ov-obsdetandem@hotmail.com Het rekeningnummer is NL08 RABO 0355835002 t.n.v. Oudervereniging De Tandem, Roden.