VERKEERSVEILIGHEID

Sinds een aantal jaren houden verkeersouders zich actief bezig met allerlei zaken over het verkeer (Dode hoekspiegel, Streetwise, Trapvaardig, fietscontrole).

In verband met de verkeersveiligheid bij school adviseren wij u uw auto met de voorkant richting De Hop te plaatsen. Dit voorkomt een wirwar van terugrijdende of terug stekende auto’s. Ook voor de aanwonenden is dat prettig. Op bijgaande schets staat aangegeven hoe u het veiligst kunt rondrijden. Rijd niet harder dan 30 km. per uur, dit is veiliger voor de kinderen
.
Onze school beschikt over het certificaat DVL (Drents Veligheids Label)
Dit schooljaar komen wij in aanmerking voor een verlenging.
Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan een aantal criteria.
Criteria voor het DVL:
Op de school wordt bij voorkeur gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.
In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen. Ook wordt er elk jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd.
Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Er is bijvoorbeeld een verkeersouder op de school die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen.
De schoolomgeving is verkeersveilig.
Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan.
  

OBS DE TANDEM

Klimop 2
9301 PK Roden
050-5017172
info@obsdetandemroden.nl
www.obsdetandemroden.nl ​​