OUDERVERENIGING

De oudervereniging verzorgt veel activiteiten rondom de schoolorganisatie, zoals b.v. de verkeersouders, het Safari team, de Rodermarktactiviteiten en schoolfestiviteiten zoals: het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasactiviteiten, de ouderavonden, de afscheidsavond voor groep 8 en de laatste schooldag. Daarnaast werkt ze samen met het team bij het organiseren van de tweejaarlijkse themafeesten.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €22,00 per leerling. Ook de bijdrage voor de schoolreizen wordt geïnd door de penningmeester van de oudervereniging. Kinderen die later op school komen betalen 1/10 deel van de ouderbijdrage, voor iedere maand van het schooljaar dat ze nog op school zitten. 
Het rekeningnummer is NL08 RABO 00355835002 t.n.v. Oudervereniging De Tandem, Roden.


OBS DE TANDEM

Klimop 2
9301 PK Roden
050-5017172
info@obsdetandemroden.nl
www.obsdetandemroden.nl ​​